Адміністрація

d

Кулагіна Тетяна Володимирівна

директор

Навчалась: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: вища кваліфікаційна категорія вихователя та II категорія практичного психолога.

Педагогічний стаж: 26 років

Основні напрямки роботи: на посаді директора працює з лютого 2008 р. Тетяна Володимирівна здійснює загальне керівництво навчальним закладом. У своїй діяльності вона спирається на Закон «Про освіту», Типове положення про практику освітні № 666 від 12.09.2008 р., Статут дошкільної установи, і на інші законодавчі акти. Вона займається комплектуванням груп та класів, дітьми у відповідності за їх віком, станом здоров’я, індивідуальними особливостями, підбирає кадри, керує педагогами, і обслуговуючим персоналом. Крім того, директор відповідає за раціональне використання бюджетних асигнувань, а також коштів, що надходять з інших джерел. Батьки можуть звертатися до директора за консультаціями і вносити власні пропозиції щодо поліпшення роботи з дітьми, зокрема, пропозиції щодо організації додаткових послуг. Батьки також мають право вимагати від неї, щоб очолюваний колектив забезпечував дитині належний догляд, виховання та навчання, охорону і зміцнення здоров’я – відповідно до умов договору.

DSC_0866

Сулига Олена Вікторівна

заступник директора з навчально-виховної роботи

Навчалась: Лебединське педагогічне училище ім. А.С. Макаренка,

Глухівський педагогічний інститут ім. С. Ценського

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст  вищої  категорії

Педагогічний стаж:   28 років

Основні напрямки роботи: Протягом кількох років працює над проблемою «Розвиток мовленнєвих умінь і навичок молодших школярів». Дбаючи про формування в учнів мовленнєвої компетентності, вчить учнів користуватись усною і писемною мовою, багатством її засобів виразності у залежності від цілей та задач висловлювань і сфери суспільного життя. Велику увагу приділяє роботі з обдарованими учнями. Її учні беруть участь у шкільних та міських конкурсах «Кенгуру», «Совенятко», «Колосок».

Творчо використовує досвід передових педагогів С. Лисенкової, С. Русової, В.Сухомлинського, О. Савченка.  Постійно працює над підвищенням свого професійного і культурного рівня. Активний учасник педагогічних рад, методичного об’єднання, семінарів.

DSC_0851

Цибенко Ліна Дмитрівна

вихователь-методист

Навчалась: Лебединське педагогічне училище ім. А. С. Макаренка,

Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка

Освіта: вища

Педагогічний стаж: 5 років

Основні напрямки роботи: 

Життєве кредо: «Ні дня без посмішки і доброї справи»

Головний принцип роботи: виконання запитів і потреб кожного педагога.

Основні напрямки роботи: надання методичної допомоги вихователям та вузьким спеціалістам, створення необхідних умов для самоосвіти педагогів, активізації їх творчої  ініціативи, збагачення педагогів новими, інноваційними методами та засобами навчання, забезпечення ефективної роботи молодих спеціалістів, які розпочали свою професійну діяльність, з метою підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової й методичної майстерності.

У закладі ефективно проводиться методична робота з педагогами, впроваджуються як традиційні її форми (педради, педагогічні години, семінари, психолого-педагогічні практикуми, засідання методичного об’єднання, самоосвіта), так і нетрадиційні – ділові ігри, творчі виставки, майстер-класи.

Методична робота базується на принципах:

– педагогічна співпраця з вихователями;

– робота в режимі довіри, доброзичливості;

– творча атмосфера, стимулювання творчої активності.

 

завгосп

Смітюхова Лідія Олексіївна

завідувач господарства