Категорія Поради спеціалістів

Фізичне виховання дітей у сім’ї

Фізичне виховання дітей в сім’ї

«Здоров’я і щастя наших дітей багато в чому залежить від організації фізичної культури в школі, сім’ї. Активний руховий режим – єдиний засіб, який спроможний  «нейтралізувати» наслідки годин наполегливого навчання».

М.М. Амосов

Сперечатись зі статистикою – марна і безнадійна справа. Вона«знає» все. Знає вона, як це і не прикро, що поміж ви­пускників наших шкіл здо­ровий лише кожен дев’ятий-десятий, тоді як серед учнів молодших класів відносно здоровими є три чверті дітей...

Докладніше

Як зберегти психологічне здоров’я дитини

Поради практичного психолога для батьків

«Як зберегти психологічне здоров’я дитини»

  •  Розмовляйте з дитиною на всі теми, які її хвилюють. Розпитуйте постійно про всі події, які відбуваються в дитячому садку, в школі. Слідкуйте за її активністю та емоційним станом, ні в якому разі не допускайте перевтоми. Не будьте байдужими до проблем дитини.

  • Не ставте перед дитиною умов, які неможливі для неї...

Докладніше

Безпечне використання інтернету дітьми

Поради батькам щодо безпечного використання Інтернету  дітьми.

Кількість комп’ютерів, для яких встановлюється з’єднання з мережею Інтернет, зростає кожного дня. Водночас як серед корпоративних, так і серед домашніх користувачів дедалі поширенішим стає підключення до високошвидкісних каналів. Це означає, що все більше дітей отримують можливість працювати в Інтернеті, а отже, надзвичайно актуальною стає проблема безпеки наших дітей у Всесвітній мережі...

Докладніше

Кольоротерапія

Кольоротерапія

Людину все життя оточують кольо­ри. Часто вони впливають на наш на­стрій, самопочуття.

Діти дуже чутливі до кольорів. Ще в утробі матері немовля позитивно сприймає червоно-рожеве оточення, в якому пе­ребуває. А споглядання кольорів веселки сприяє вбиранню енергії Сонця, гармонізації почуттів та думок.

Запропонуйте дітям обрати кольорову картку, яка їм подобається найбільше, а потім визначте, чи відповідають їхні почуття обраному кольору...

Докладніше

Музикотерапія

Музикотерапія

Музика –  невід’ємна складова нашого буття. Вона робить життя змістовнішим, веселішим, ціка­вішим, збагачує різними емоціями.

Музикотерапія передбачає використання спеці­альної добірки музичних творів з метою впливу на емоційно-почуттєву сферу малюка, його духовне зростання, забезпечення релаксації та емоційно­го тла для оптимізації різних видів діяльності. Му­зику можна використати для надання психолого-педагогічної допомоги дітям з інтелектуальними, мовленнєвими, руховими, сенсорними, емоційними порушеннями. Насамперед музика впливає на емо­ційну сферу дитини, вона також є засобом невербальної комунікації та одним з можливих способів пізнання світу...

Докладніше

Співпраця логопеда і батьків

Консультація

«Співпраця логопеда і батьків»

Своєчасне оволодіння правильним чистим мовленням має велике значення для формування повноцінної особистості. Людина з добре розвиненим мовленням легко вступає в спілкування, може зрозуміло висловити свої думки чи бажання, домовлятися з партнерами про спільну діяльність, чітко запитувати та відповідати тощо. І навпаки, незрозуміле мовлення значно ускладнює взаємини з оточуючими людьми й часто накладає відбиток на характер людини в майбутньому...

Докладніше

Виховання без покарань

Ефективне виховання без покарань

      Через сім’ю наші діти входять у суспільство. У сім’ї їм вручають естафету досвіду поколінь, котру вони повинні нести далі, щоб передати своїм дітям і внукам. Жоден навчально-виховний заклад не може дати того, що дає нормальна сімейна атмосфера, спілкування дітей з членами родини.
           Діти уподібнюються дорослим, копіюють їх, орієнтуються на їхню поведінку як на прообраз власних дій. Тож недарма в народі кажуть: «Від доброго дерева – добрий пагін одійде, от добрих батьків – добра дитина»...

Докладніше

Піскотерапія, сміхотерапія

Пісочна терапія

Пісок і вода — найулюбленіші матеріали для ігор і занять дітей. Пісок “поглинає” негативну енергію, “очищає” енергетику людини, стабілізує її емоцій­ний стан.

Перші знайомства малюків відбуваються у пісоч­ниці. Заняття та ігри з піском підносять настрій, ви­кликають емоції радості, спонукають до діяльності. У процесі ігор з піском діти стають більш упевне­ними та здатними долати труднощі; у них розви­ваються тактильно-кінестетична чутливість і дрібна моторика рук...

Докладніше

Поради батькам дітей із заїкуванням

Пам´ятка батькам дошкільників із заїкуванням

Як правило, заїкуватість спостерігається в ослаблених і вразливих дітей. Причиною її виникнення можуть бути:

раптовий переляк;

ослаблення організму після важко перенесеної хвороби;

неправильне ставлення до дитини, коли надмірні пестощі змінюються на грубість, різкість;

фізичні покарання;

залякування;

постійне порушення необхідного дитині розпорядку дня;

перевантаження дитини читанням книг;...

Докладніше

Адаптація до дитячого садка

Адаптація дитини до дитячого садка

Початок відвідин дитиною дитячого садка є новим етапом в її житті, тому краще підготуватися до нього наперед. Критерієм благополучного психологічного і фізичного стану дитини є її успішна адаптація. У тому випадку, коли дитина не справляється із завданням адаптації до нових умов, ми можемо спостерігати симптоми важкої адаптації. До них відносяться:

• порушення позитивного емоційного стану дитини;...

Докладніше