Категорія Здоров’я малюків

Фізичне виховання дітей у сім’ї

Фізичне виховання дітей в сім’ї

«Здоров’я і щастя наших дітей багато в чому залежить від організації фізичної культури в школі, сім’ї. Активний руховий режим – єдиний засіб, який спроможний  «нейтралізувати» наслідки годин наполегливого навчання».

М.М. Амосов

Сперечатись зі статистикою – марна і безнадійна справа. Вона«знає» все. Знає вона, як це і не прикро, що поміж ви­пускників наших шкіл здо­ровий лише кожен дев’ятий-десятий, тоді як серед учнів молодших класів відносно здоровими є три чверті дітей...

Докладніше

Кольоротерапія

Кольоротерапія

Людину все життя оточують кольо­ри. Часто вони впливають на наш на­стрій, самопочуття.

Діти дуже чутливі до кольорів. Ще в утробі матері немовля позитивно сприймає червоно-рожеве оточення, в якому пе­ребуває. А споглядання кольорів веселки сприяє вбиранню енергії Сонця, гармонізації почуттів та думок.

Запропонуйте дітям обрати кольорову картку, яка їм подобається найбільше, а потім визначте, чи відповідають їхні почуття обраному кольору...

Докладніше

Музикотерапія

Музикотерапія

Музика –  невід’ємна складова нашого буття. Вона робить життя змістовнішим, веселішим, ціка­вішим, збагачує різними емоціями.

Музикотерапія передбачає використання спеці­альної добірки музичних творів з метою впливу на емоційно-почуттєву сферу малюка, його духовне зростання, забезпечення релаксації та емоційно­го тла для оптимізації різних видів діяльності. Му­зику можна використати для надання психолого-педагогічної допомоги дітям з інтелектуальними, мовленнєвими, руховими, сенсорними, емоційними порушеннями. Насамперед музика впливає на емо­ційну сферу дитини, вона також є засобом невербальної комунікації та одним з можливих способів пізнання світу...

Докладніше