Категорія Консультації

Ейдетика

                                                                 Ейдетика.                                                                                         Використання символів на логопедичних заняттях

В середині 80-х років ХХ ст. російський вчений Ігор Матюгін розробив ігрову систему, яка покращує сприймання та відтворює інформацію, спираючись на властиве кожній людині вміння уявляти та фантазувати. Він запропонував використовувати весь спектр уявлень і фантазій: зорових, рухових, тактильних, нюхових та смакових. Чисельні експерименти довели, що пам’ять людини тісно пов’язана з її уявою та уявленнями – “ейдосами”, як казали древні греки...

Докладніше

Фізкультура на свіжому повітрі

«Здоров’язбережувальний підхід під час

проведення занять з фізкультури на повітрі»

Міцне здоров’я — важливе підґрунтя успішного всебічного розвитку дитини і розкриття її особистісного потенціалу. Однак, на жаль, ситуа­ція щодо стану здоров’я юного покоління в Укра­їні невтішна. Несприятливі екологічні, соціально-економічні, політичні, побутові та психологічні умови життя, матеріальна скрута, незбалансоване харчування в родині — все це негативно познача­ється на здоров’ї малят. До того ж, на погіршен­ня стану здоров’я, затримку фізичного розвитку впливає недостатня рухова активність дітей, пов’язана передусім із сучасним “малорух­ливим” стилем життя їхніх батьків. Водночас збільшується інтенсив­ність навчально-пізнавальної діяльності. За цих умов, надзвичайної ваги й актуальності набуває проблема зміцнення, поліпшення здоров’я до­шкільнят, широке впровадження в освітній процес здоров’язбережувальних технологій.

Докладніше

Оздоровчі технології

НАВЧАЄМО ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Формування ціннісного ставлення дітей до власного здоров’я – одне із важливих завдань, поставлених  перед дошкільною освітою. Нині ми маємо дбати не лише про зовнішній оздоровчий вплив, а й навчити дитину розуміти свій організм і свідомо сприяти його функціонуванню. Формування у дітей знань про своє здоров’я, набуття ними оздоровчих умінь та навичок на заняттях з фізкультури – важлива складова роботи педагога. Адже маємо дати дітям знання не лише про свій організм, а й про те, як бути здоровим і бадьорим, міцним та витривалим...

Докладніше