Категорія Програмно-методичне забезпечення

Щодо організації освітньої роботи

р

Додаток 1

до листа МОН України

від 13.06.2017 № 1/9-322

Інструктивно-методичні рекомендації
«Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»

Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти. Основні завданняу 2017/2018 році— створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі...

Докладніше

Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи

Додаток

до листа МОН України

                                                        від _02__._09___.2016 р. № _1/9-456____

  Інструктивно-методичні рекомендації

«Організація фізкультурно-оздоровчої роботи  

у дошкільних навчальних закладах»         

Закон України «Про дошкільну освіту» визначає збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини як першочергове завдання розвитку, навчання і виховання наймолодших громадян країни...

Докладніше

Щодо організації роботи з музичного виховання дітей

Додаток

до листа МОН України

від _02_._09._2016 р. № _1/9-454_____

 Інструктивно-методичні рекомендації

«Про організацію роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»

Законодавство України визначає дошкільну освіту як цілісний процес, спрямований на забезпечення гармонійного розвитку дитини з урахуванням її індивідуальних задатків, нахилів, здібностей, культурних потреб. Відповідно, актуальним завданням дошкільної освіти є виховання художньо-естетичних засад особистості дитини через відкриття їй світу мистецтва, зокрема музичного, залучення до нього і творчого освоєння...

Докладніше

Положення про гурток

Положення про гурткову роботу в навчально-виховному комплексі

  1. Загальні положення

1.1. Дане положення розроблене на основі нормативних документів:

  • наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 р. №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів і форм власності»;

  • лист Міністерства освіти і науки України від 20.05.2015р...

Докладніше