Діяльність закладу

Заклад комбінованого типу, комунальної форми власності,

для дітей віком від 1,5 до 10 років.

Режим роботи комплексу: 5-ти денний робочий тиждень.

Режим роботи: з 7.00 до 19.00

 

В комплексі функціонуют ь:

•1 групи раннього віку,

•2 групи молодшого дошкільного віку (4 рік життя);

•2 групи молодшого дошкільного віку (5 рік життя);

•2 група старшого дошкільного віку;
2 групи компенсуючого типу;

• початкові класи з 1-го по 4-й.

В комплексі працюют ь:

•Вчителі початкових класів

•Вихователі груп продовженого дня

•Вихователі

•Вчитель англійської мови

•Вчителі-логопеди

•Практичний психолог

•Музичні керівники

•Інструктор з фізичної культури

•Вчитель фізичної культури

•Вчитель музики

Для розвит ку  т ворчої особист ост і функціонуют ь:

– Кабінет зображувальної діяльності

– Кабінет англійської мови

– Етнографічний музей

– Музична зала

– Кабінет психологічної служби

– Медичний кабінет

– Фізкабінет

– Спортивна зала

Кабінет ароматерапії 

 

 Завдання на 2016-2017 навчальний рік

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), інших нормативно-правових актівпедагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2016 – 2017 навчальний рік:

 – продовжувати роботу, спрямовану на збереження та зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей шляхом використання здоров’язберігаючих технологій;

– сприяти удосконаленню творчої гри, як засобу розвитку дитини, формувати її компетенції, самореалізації;

– формувати повагу до народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля засобами художнього слова.