Методична скарбничка

IMG_0075

Мета методичної роботи:

вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу водночас із     формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної   діяльності.

 

Напрямки методичної роботи:

• підвищення соціально–психологічної культури вихователів;

• вдосконалення педагогічної майстерності;

• сприяння в опануванні світовою та національною, мовою і побутовою культурою;

• розвиток спеціальних умінь та навичок.

 

Принципи методичної роботи:

• педагогічна співпраця з вихователем;

• робота в режимі довіри, доброзичливості;

• творча атмосфера, стимулювання творчої активності;

• принцип допоміжно–регульованого контролю;

• надання вихователеві права вибору;

• системність методичних заходів;

• принцип «Я – повідомлень» у спілкуванні;

• щоденна допомога;

• випереджальний характер методичної роботи.