Наш колектив

   Педагогічними кадрами заклад укомплектований повністю. Навчально-виховний процес забезпечують 33 педагоги. З них вищу освіту мають – 31 чол, середню спеціальну – 1 чол. 

    За підсумками атестації педагогам, які мають вищу освіту, встановлені такі категорії:

звання “вихователь-методист” – 1 педагог

звання “старший вчитель” – 1 педагог

«спеціаліст вищої категорії» – 9 педагогів

«спеціаліст І категорії» – 2 педагогів

«спеціаліст ІІ категорії» – 8 педагогів

У закладі працює 2 вчителя-логопеда (освіта вища), 2 музичні керівники (освіта вища), практичний психолог (освіта вища), інструктор з фізичної культури (освіта вища), вчитель фізичної культури (освіта вища).

Бесага Анна Миколаївна

вчитель-логопед

Навчалась: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, Інститут педагогіки та психології

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії

Педагогічний стаж: 6 років

Основні напрямки роботи:  індивідуальний підхід до дитини, використання пальчикової гімнатики на заняттях. Під час занять використовує художнє слово.

Бугайська Юлія Валентинівна

керівник гуртка

Навчалась: Гадяцьке училище культури ім. І.П. Котляревського

Освіта: вища

Педагогічний стаж: 5 років

Основні напрямки роботи:

Варавіна Наталія Іллівна

вихователь

Навчалась: Белгородське педагогічне училище

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: 9 тарифний розряд

Педагогічний стаж: 23 роки

Основні напрямки роботи:

dsc_0835

Волинська Лариса Олексіївна

вчитель-логопед

Навчалась: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Педагогічний стаж: 33 роки

Основні напрямки роботи: розвиток мовленнєвої компетентності дітей. Брала активну участь в конкурсі логопедичних кобінетів. Розробила перспективне планування за новою програмою „Я у світі” для дітей з ФФНМ.

dsc_0855

Глушан Аліна Віталіївна

вихователь

Навчалась: Глухівський державний педагогічний університет  ім. О. Довженка

Освіта: вища

Педагогічний стаж: 3 роки

Основні напрямки роботи: в своїй роботі активно використовує сучасні методи та прийоми навчання і виховання дітей. Щодня вкладає в свою роботу максимум енергії та позитивних емоцій, тому що займається тією справою, яку любить та в яку вірить. Кожен день починає з посмішкою. Щодня підвищує рівень професійного та культурного рівня.

Головний принцип роботи: спочатку любити, а потім учити.

dsc_0820

Голінська Олена Григорівна

вихователь

Навчалась:  Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка,

 Глухівський педагогічний університет

 Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст  вищої  категорії, звання “вихователь-методист”

Педагогічний стаж: 26 років

Основні напрямки роботи: використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі.

Головну ідею, яку реалізує у своїй практичній діяльності – це розуміння того, що кожна дитина – особистість, оскільки людина існує в мові, виявляє себе в мові, через мову, через спілкування прокладає місток для порозуміння з іншими людьми.

Велика увага приділяється розвитку дрібної моторики руки. Створена авторська програма “Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами образотворчого мистецтва”.

dsc_0850

 Головань Наталія Володимирівна

вихователь

Навчалась:  Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка,

 Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

Педагогічний стаж: 4 роки

Основні напрямки роботи:

dsc_0831Зикова Олена Миколаївна

вихователь

Навчалась:  Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка

Глухівський національний педагогічний університет імені  Олександра Довженка

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст  ІІ категорії

Педагогічний стаж: 6 років. 

Основні напрямки роботи: «Виховання дітей казкою»

dsc_0818Іляшевич Альона Вікторівна

Навчалась:  Лебединське педагогічний училище ім. А.С. Макаренка

Освіта: вища

Педагогічний стаж: 1 рік. 

Основні напрямки роботи: 

Істраніна Ірина Анатоліївна

Навчалась: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії

Педагогічний стаж: 15 років. 

Основні напрямки роботи: 

dsc_0856Коханова Наталія Юріївна

вчитель англійської мови

Навчалась: Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Педагогічний стаж: 18 років

Основні напрямки роботи: навчання через співробітництво, що сприяє навчанню дітей. Вона реалізує один з основоположних принципів комунікативного навчання – принцип індивідуалізації, який передбачає врахування та використання в процесі навчання особистісних властивостей дітей, що дозволяє викликати справжню мотивацію і інтерес до навчальної діяльності. Будучи широко освіченим і ерудованою людиною, Наталія Юріївна володіє всіма необхідними якостями вчителя: високою професійною майстерністю, вмінням спілкуватися з дітьми, прагненням до вдосконалення та вимогливістю до самої себе. Свої зусилля спрямовує на розвиток аудіативних навичок молодших школярів.

DSC_0860

Кухта Ірина Миколаївна

вчитель початкових класів

Навчалась: Сумський державний університет

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії

Педагогічний стаж: 28 років

Основні напрямки роботи: роботу з дітьми будує на засадах гуманізації та демократизації навчально-виховного процесу.  У своїй роботі використовує прийоми і методи інтерактивного навчання: „мозковий штурм”, „акваріум”, групові форми роботи. Приділяє увагу обдарованим дітям, добирає до них нестандартні завдання розвивального характеру. У своїй роботі використовує досвід педагогів: Ш.О. Анонашвілі, Д. Ельконіна.

  Працює над проблемою: „Розвиток критичного мислення”. У процесі виховання використовує ігри на концентрацію уваги, розвиток логівногомислення, пам’яті.    Великого значення надає проблемі здереження та зміцнення здоров’я учнів.  Використовує рухливі та народні ігри під час спортивних прогулянок. Виховує в учнів взаємоповагу, позитивне ставлення до традицій українскього народу, кращі людські якості.  Розробила систему занять по моральному вихованню. Веде гурток (Бісероплетіння). Постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, є учасником засідань шкільного методоб’єднання.

DSC_0861

Кучер Ірина Василівна

вчитель початкових класів

Навчалась: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії

Педагогічний стаж: 6 років

Основні напрямки роботи

DSC_0874

Лисицька Олена Володимирівна

вихователь групи продовженого дня

Навчалась: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст 

Педагогічний стаж: 3 роки

Основні напрямки роботи: 

DSC_0816

Лущик Світлана Дмитрівна

вихователь

Навчалась: Глухівський державний педагогоічний університет

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Педагогічний стаж:  29 років

Основні напрямки роботи: розвиток зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку

DSC_0858

Маслак Людмила Миколаївна

вихователь групи продовженого дня

Навчалась: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії

Педагогічний стаж: 6 років

Основні напрямки роботи

DSC_0846

Мироненко Катерина Юріївна

вихователь 

Навчалась: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст 

Педагогічний стаж: 1 рік

Основні напрямки роботи: 

DSC_0869

 Михайленко Світлана Григорівна

вчитель початкових класів

 Навчалась: Лебединське педагогічне училище ім. А.С. Макаренка, Глухівський педагогічний університет

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст ІІ категорії

Педагогічний стаж: 14 років

Основні напрямки роботи: Приймає активну участь у культурно-масових заходах. З 2010 р. працює над темою „Театралізована діяльність дітей молодшого шкільного віку”.

DSC_0845

Новгородська Валентина Сергіївна

вихователь 

Навчалась: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст 

Педагогічний стаж: 1 рік

Основні напрямки роботи

DSC_0873

Осташова Марина Павлівна

вчитель початкових класів

 Навчалась: Лебединське педагогічне училище ім. А.С. Макаренка, Глухівський педагогічний університет

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст ІІ категорії

Педагогічний стаж: 13 років

Основні напрямки роботи: 

DSC_0877

Петренко Тетяна Леонідівна

вихователь групи продовженого дня

Навчалась: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст 

Педагогічний стаж: 1 років

Основні напрямки роботи

DSC_0852

Самойленко Галина Володимирівна

вихователь

Навчалась: Сумський державний аграрний університет

Освіта: вища

Педагогічний стаж: 22 роки

Основні напрямки роботи: працює над програмою „Я у світі”. Впроваджує в свою роботу новітні технології: ТВРЗ, М.Монтессорі,  Нікітіних (розвиток творчих здібностей), виховання казкою по Фесюковій Л.Б.

DSC_0847

Слюсарєва АннаГенадієвна

вчитель фізичної культури

Навчалась: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

Педагогічний стаж роботи: 2 роки

Основні напрямки роботи: 

DSC_0868

Соіна Лідія Михайлівна

вчитель початкових класів

Освіта: вища

Навчалась: Лебединське педагогічне училище ім. А.С.Макаренка,

Сумський державний педагогічний  інститут

ім. А.С.Макаренка

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст  вищої  категорії»,  старший вчитель

Педагогічний стаж:   36 років

Основні напрямки роботи: особистісно-орієнтований підхід до навчання. Прийоми інтерактивного навчання. Її кредо: «Серце віддаю дітям».

DSC_0875

Стадниченко Марія Іванівна

вчитель початкових класів

Навчалась: Лебединське педагогічне училище ім. А.С. Макаренка, Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, Сумський даржавний педагогічний університет               ім. А.С. Макаренка

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Педагогічний стаж: 30 років

Основні напрямки роботи: працює над проблемою „Активізації пізнавальної активності на уроках в початкових класах”. В навчальній діяльності використовує систему дидактичних вправ та ігор, застосовує такі прийоми та методи, які сприяють розвитку мислительних здебностей, розвитку пам’яті, сприяють пізнавальній активності учнів. Це – проблемний експеримент, мовні дослідження, творчі та нестандартні завдання, робота в парах та групах, а також інноваційні технології. Провідними напрямками роботи Марії Іванівни є вивчення психологічних процесів розвитку дитини, урахування та вікових особливостей дітей, розвиток самостійності та нестандартності мислення.

DSC_0866

Сулига Олена Вікторівна

вчитель початкових класів

Навчалась: Лебединське педагогічне училище ім. А.С. Макаренка,

Глухівський педагогічний інститут ім. С. Ценського

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст  вищої  категорії

Педагогічний стаж:   28 років

Основні напрямки роботи: Протягом кількох років працює над проблемою «Розвиток мовленнєвих умінь і навичок молодших школярів». Дбаючи про формування в учнів мовленнєвої компетентності, вчить учнів користуватись усною і писемною мовою, багатством її засобів виразності у залежності від цілей та задач висловлювань і сфери суспільного життя. Велику увагу приділяє роботі з обдарованими учнями. Її учні беруть участь у шкільних та міських конкурсах «Кенгуру», «Совенятко», «Колосок».

Творчо використовує досвід передових педагогів С. Лисенкової, С. Русової, В.Сухомлинського, О. Савченка.  Постійно працює над підвищенням свого професійного і культурного рівня. Активний учасник педагогічних рад, методичного об’єднання, семінарів.

DSC_0844

Ткаченко Анна Василівна

вихователь

Навчалась: Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

Педагогічний стаж: 3 роки

Основні напрямки роботи: 

DSC_0833

Третяк Тетяна Григорівна

вихователь

Навчалась: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії

Педагогічний стаж: 8 років

Основні напрямки роботи: формування математичних уявлень дошкільників.

Фото3 001

Харченко Людмила Олександрівна

 практичний психолог

Навчалась: Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Педагогічний стаж: 14 років

Основні напрямки роботи: робота  здійснюється  в трьох напрямках: з дітьми, з батьками  та  педагогами.

Разом з педагогічним колективом добираються різні форми і методи організації життєдіяльності дітей, які сприяють збереженню і зміцненню їх фізичного та психологічного здоров’я, забезпечують відповідно до вікових потреб емоційний комфорт та можливості для повноцінного розвитку творчої активності, нахилів, здібностей кожної дитини, виховання її як індивідуальності, особистості.

Особлива увага приділяється плануванню, розробленню, впровадженню в практику розвиваючих, корекційних програм навчально–виховної діяльності з урахуванням статевих, вікових, інших особливостей дітей. Приділяється увага сприянню,  пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей.

DSC_0819

Хряпіна Яна Сергіївна

вихователь

Навчалась: Лебединське педагогічне училище ім. А.С. Макаренка

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

Педагогічний стаж: 1 рік

Основні напрямки роботи: 

DSC_0822

Шаповалова Марина Василівна

 інструктор з фізичного виховання

Навчалась: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка.

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: І категорія

Педагогічний стаж роботи: 15 років

Основні напрямки роботи: “Оздоровчі технології в навчально-виховному процесі дошкільників”.

DSC_0871

Черепова Лариса Анатоліївна

педагог-організатор

Навчалась: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка.

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

Педагогічний стаж роботи: 1 рік

Основні напрямки роботи:

Чернега Любов Миколаївна

музичний керівник

Навчалась: Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Педагогічний стаж роботи: 26 років

Основні напрямки роботи:

DSC_0815

Ярошук Ельвіра Вадимівна

 вихователь

Навчалась: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Освіта:  вища

Педагогічний стаж: 3 роки

Основні напрямки роботи: розвиток дрібної моторики засобами образотворчої діяльності у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення