Навчання читання за авторською методикою Л. Шелестової

Нами було обрано авторську методику Л.В. Шелестової “Вчимося читати” що допомагає відійти від усталених методів та прийомів в ознайомленні дітей дошкільного віку із звуками та буквами, а в подальшому – і в оволодінні навичками читання та письма.

 Л.В.Шелестова – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України, автор методики навчання читання дошкільників, яка протягом 12 років апробується у дошкільних навчальних закладах України.

 “Вчимося читати” – навчально-розвивальний посібник, в якому враховано вимоги Базового компонента дошкільної освіти в Україні та Базової програми розвитку дітей дошкільного віку “Я у Світі” щодо мовленнєвого розвитку та навчання елементів грамоти дошкільнят. Він може використовуватися в організації навчальної діяльності дітей у ДНЗ у формі занять з навчання грамоти чи індивідуальної роботи, а також гурткових занять для дітей, що виявляють ранній інтерес і здібності до читання.

 Методика навчання читання розрахована на чотирирічних дітей, проте, запропоновані завдання посильні й цікаві для трирічних малюків, однак виконувати завдання варто у вдвічі повільнішому темпі і з більшою допомогою дорослих.

 Завдання в посібнику рекомендовано викладати у поданій послідовності:

 – ознайомлення зі складом;

 – відшукування певних складів серед інших;

 – виділення певних складів у словах в різних позиціях;

 – складання сліз з уже відомих складів.

 Посібник зручний для дітей та дорослих, для дітей – це робочий зошит з оволодіння процесом читання, для дорослих – посібник з питань організації та методики навчання.

 В книзі подані рекомендації як працювати за даною книгою, представлено і саму техніку навчання читання.

 Саме цю методику навчання читання дітей використовують вихователі нашого дитячого садочка.