Використання інноваційних технологій в закладі

З інноваційних технологій в НВК педагогами використовується:

– інформаційно-комунікативні технології;

– інтерактивні технології;

– елементи технології саморозвитку Марії Монтессорі;

– навчання читання і рахунку дітей дошкільного віку за методикою М. Зайцева;

– авторська методика Л.Шелестової «Розвивальне читання»;

– психолого-педагогічне проектування;

– теорія розвитку винахідницьких завдань;

 – логоритміка;

– фізкультурно-оздоровчі технології (ігрова терапія, музикотерапія, арт-терапія, піскотерапія, казкотерапія, пальчикові ігри і вправи, дихальна гімнастика за методикою Стрельникової, пальмінг, Суд-Джок,точковий масаж за методикою А. Уманської, біонергопластика).

Як результат маємо кращі показники соціальної адаптованості дітей, враховуються індивідуальні особливості, емоційний та психологічний стан дітей, збалансовується фонд «хочу» – «можу».Учителями використовуються нетрадиційні форми уроків: урок-гра, урок-змагання, урок-подорож, урок-вікторина.

Мовленнєвий розвиток дитини є одним із найважливіших чинників становлення особистості в дошкільному дитинстві. Щоб навчити дитину оперувати своїми мовними знаннями, виховувати ініціативну особистість з високим рівнем мовленнєвої творчості, вихователі (Голінська О.Г., Лущик С.Д., Ярошук Е.В., вчителі-логопеди Волинська Л.О., Бесага А.М.) використовують у своїй роботі різні методи  та прийоми мовленнєвого розвитку, зокрема: лексичні та мовленнєві вправи, мовленнєві логічні задачі, інтерактивні методи.

Доцільно відзначити позитивний досвід роботи вихователів по впровадженню авторської методики Л.Шелестової «Розвивальне навчання». Вихователі не ставляють завдання якнайшвидше оволодіти технікою читання, а стимулюють бажання виконувати ігрові вправи та завдання. Діти виконують різні види діяльності (малювання, ліплення, конструювання, аплікація, співи, танці). За допомогою навчально-розвивального посібника діти легко та із задоволенням навчаються читати.

Заняття з мовленнєвого спілкування проводяться в ігровій формі з залученням кубиків і таблиці Зайцева. Малюки молодшої групи знають і називають перший склад свого ім’я, ділять слова на склади.

Належна увага приділяється розвитку творчої особистості дитини через впровадження спадщини С.Русової. Вихователь Самойленко Г.В. на заняттях і у повсякденні ознайомлює дітей з літературними і фольклорними творами, залюбки діти грають у мовленнєво-творчі літературна ігри «казки -розповіданки», ігри – драматизації.

         Усі майбутні здібності і таланти дитини формуються в перші роки життя. Тому від вихователів груп раннього віку залежить складний процес формування маленької геніальної особистості. Для того, щоб найбільш повно скористатися можливостями цього вікового періоду, педагоги звернулись до педагогічної системи М.Монтессорі і почали впроваджувати елементи її педагогіки для раннього розвитку дітей. Розвивальне середовища груп спрямоване на забезпечення діяльності та розвитку особистості малюків. Більшість дидактичного матеріалу спрямоване на розвиток у дітей сенсорних здібностей. Дітям подобаються ігри з водою,крупами, піском завдяки яким розвиваються тактильні відчуття, моторику рук. Ці ігри також сприяють тому, що діти стають спокійнішими, доброзичливішими, впевненішими в собі.

Значна увага приділена фізкультурно – оздоровчій роботі в закладі, впроваджуються різні оздоровчі технології, які доступні дітям для самостійного використання. Одна з них – точковий масаж, який підвищує захисні властивості слизових оболонок носа, глотки, гортані, трахеї та інших органів. Вихователі використовують його під час «хвилинок здровинок». Вчителі-логопеди Бесага А.М., Волинська Л.О. організовують лікувально-профілактичну роботу з дітьми на основі Су-Джок терапії. Вихователями всіх груп створюється здоров’язберігальне  середовище.

Знайшли своїх прихильників і технології, пов’язані з розвитком дрібної моторики руки – це вправи з розряду пальчикової гімнастики, які подобаються як молодшому, так і старшому дошкільному віку. Вихователі всіх груп використовують їх під час занять і у повсякденному житті.

На основі передового педагогічного досвіду вихователя Голінської О.Г. з художньої праці, вихователі старших груп планують заняття з художньої праці. Дієвою є виставка колективних робіт з художньої праці, де батьки мають змогу переглянути «витвори мистецтв» своїх малюків.

Слід також відзначити роботу вихователя Голінської О.Г., яка впроваджує в роботу з дітьми інформаційні технології, виготовляє міні-презентації до різних занять. Що робить заняття ефективним і сучасним, а саме головне цікавим для дітей.