Здоров’язбережувальні технології

Я не боюся ще й ще раз повторити: турбота про здоров’я – 
це найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності,
бадьорості дітей залежить їхнє духовне життя, світогляд,
розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили…»

В.О.Сухомлинський

Від стану здоров’я підростаючого покоління залежить благополуччя і розвиток суспільства. Одне з головних завдань дошкільного закладу – така організація освітнього процесу, за якої не лише зберігатиметься високий рівень розумової працездатності вихованців, а й зміцнюватиметься їхнє здоров’я.

Базова програма приділяє особливу увагу впровадженню в освітньо-виховний процес здоров’язбережувальних технологій, що дають змогу проводити оздоровлення в цікавих формах, забезпечують фізичне, інтелектуальне благополуччя малюків.

В даний час проблема здоров’я і його збереження є однією з найактуальніших. Поняття “здоро’язбережувальні технологій” міцно увійшло в освітню систему, починаючи з дошкільних освітніх установ.

“Здоров’язбережувальна технологія” – це система заходів, що включає взаємозв’язок і взаємодію всіх факторів освітнього середовища, спрямованих на збереження здоров’я дитини на всіх етапах його навчання і розвитку. У концепції дошкільної освіти передбачено не тільки збереження, а й активне формування здорового способу життя і здоров’я вихованців.

У чинному Законі “Про освіту” першочерговим завданням є “здоров’я людини і вільний розвиток особистості”. Охорона здоров’я дітей входить у число пріоритетів діяльності освітньої установи. Саме здоров’я є умовою успішного росту і розвитку особистості, її духовного і фізичного вдосконалення, а в подальшому багато в чому успішного життя.

Однією з головних завдань дошкільного закладу – створення умов, що гарантують формування і зміцнення здоров’я вихованців.

Здоров’язбережувальні технології – умови навчання дитини (відсутність стресу, адекватність вимог і методик навчання і виховання); раціональна організація навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог); відповідність навчального і фізичного навантаження, віковим можливостям дитини; необхідний, достатній і раціонально організований руховий режим.

Мета здоров’язбережувальних технологій – забезпечення високого рівня здоров’я вихованців дитячого садка і виховання культури, як сукупності усвідомленого ставлення дитини до здорового способу життя людини, валеологічної компетентності, що дозволяє дошкільнику самостійно і ефективно вирішувати завдання здорового способу життя і безпечної поведінки, надання елементарної медичної, психологічної самодопомоги.

Класифікація здоров’язбережувальних технологій у дошкільній освіті – визначається по домінуванню цілей і розв’язуваних задач, а також провідних

засобів здоров’язбереження і здоров’язбагачення педагогічного процесу

в дитячому садку.

У зв’язку з цим можна виділити наступні види здоров’язбережувальних технологій:

– Медико-профілактичні технології, що забезпечують збереження і зміцнення здоров’я дітей під керівництвом медичного персоналу дитячого

садка відповідно до медичних вимог і норм, з використанням медичних

засобів (організація моніторингу здоров’я дошкільників, розробка рекомендацій щодо оптимізації дитячого здоров’я, організація і контроль

харчування дітей раннього та дошкільного віку, фізичного розвитку дошкільників, загартовування; організація профілактичних заходів в дитячому садку; організація здоров’язбережувального середовища).

– Фізкультурно-оздоровчі технології, спрямовані на фізичний розвиток і зміцнення здоров’я дитини: розвиток фізичних якостей, рухової активності

і становлення фізичної культури дошкільнят, загартовування, дихальна гімнастика, масаж і самомасаж, профілактика плоскостопості та формування

правильної постави, оздоровчі процедури у водному середовищі (басейні ) і на тренажерах, виховання звички до повсякденної фізичної активності і турботі про здоров’я і реалізація цих технологій, як правило, здійснюється фахівцями з фізичного виховання та вихователями в умовах спеціально організованих форм оздоровчої роботи.

– Технології забезпечення соціально-психологічного благополуччя дитини, що забезпечують психічне і соціальне здоров’я дошкільника. Основне завдання цих технологій – забезпечення емоційної комфортності та позитивного психологічного самопочуття дитини в процесі спілкування з однолітками і дорослими в дитячому садку і сім’ї, забезпечення соціально-емоційного благополуччя дошкільника.

Як засоби, що дозволяють вирішити ці завдання, може виступати: – безпосереднє навчання дітей елементарним прийомам здорового способу життя (оздоровча, пальцева, коригуюча, дихальна гімнастика, самомасаж) і найпростішим навичкам надання першої медичної допомоги при порізах,

саднах, опіках, укусах; а також прищеплення дітям елементарних культурно-гігієнічних навичок;

– реабілітаційні заходи (фітотерапія, кисневий коктейль, вітамінотерапія, ароматерапія, інгаляція, функціональна музика, лікувальна фізкультура, масаж, психогімнастика, тренінги);

– спеціально організована рухова активність дитини (фізкультхвилинки, заняття оздоровчою фізкультурою, рухливі ігри, спортивно-оздоровчі свята, тематичні свята здоров’я, вихід на природу, екскурсії).

Ефективність позитивного впливу на здоров’я дітей різних оздоровчих заходів, складових здоров’язбережувальних технологій, визначається не стільки якістю кожного з цих прийомів і методів, скільки їх грамотної “злагодженістю” в загальній системі, спрямованої на благо здоров’я дітей і педагогів.

Для проведення успішної роботи по здоров’язбереженню необхідно:

Навчання дітей елементарним прийомам здорового способу життя.

– Оздоровча гімнастика.

– Ігри – релаксації.

– Різні види масажу.

– Елементи вправ йоги.

– Прищеплення дітям гігієнічних навичок.

– Найпростіші навички надання першої допомоги.

– Фізкультхвилинки під час занять.

– Функціональна музика.

– Спеціально організовані заняття оздоровчої фізкультури.

– Масові оздоровчі заходи.

– Вправи для очей.

Робота з сім’єю.

– Пропаганда здорового способу життя.

– Консультації.

– Індивідуальні бесіди.

– Виступи на батьківських зборах.

– Поширення буклетів.

Основними цілями проведення здоров’язбережувальних вправ є:

Здійснення профілактики розпіраторних захворювань.

Для попередження розпіраторних захворювань рекомендується регулярно застосовувати точковий масаж, масаж біологічно активних зон, дихальну та звукову гімнастику, яка проводиться за допомогою спеціально розроблених ігрових вправ.

Проведення загартування.

Щодня проводити гімнастику після денного сну, яка включає в себе ходьбу босоніж в поєднанні з повітряними ваннами, з коригуючими вправами, масаж для профілактики плоскостопості та порушення постави.

Щоденні прогулянки взимку на лижах, гра в баскетбол, теніс, є важливим фактором оздоровлення. Цілий рік на свіжому повітрі. Адже доведено, що біг на свіжому повітрі стимулює кровообіг і дихальну, і серцево-судинну системи,  а також сприяє зняттю психоемоційного напруження.

Висновки

Здоров’я дитини, його охорона, зміцнення та відновлення – одне з основних завдань педагогів дошкільного закладу. Використання оздоровчих технологій допомагає істотно оптимізувати цей процес.  Тому у повсякденному житті дошкільнят  варто використову­вати  якнайбільше оздоровчих технологій, адже вони переважно прості у використанні, дають вихован­цям велике задоволення, а головне — мають ефек­тивний комплексний вплив на формування їхнього здоров’я. Здоров’ятворчі та здоров’язбережувальні технології можна використовувати у різних органі­заційних формах роботи, у повсякденні, інтегруючи їх у різні види діяльності дітей.